Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego
w Gliwicach

ul. Wieczorka 6
44-100 Gliwice

Tel/fax: (+48) 32 231 31 23
E-mail: sekretariat@psm.gliwice.eu

NIP: 631-10-78-869
Regon: 000282837