Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Rada Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach
ul. Wieczorka 6
44-100 Gliwice

Skład Rady Rodziców:

Roman Copik – Przewodniczący

Agnieszka Bajsarowicz
Marcin Dzwonowski
Grzegorz Grabka
Dorota Nita-Garbiec
Marek Łechtański
Krzysztof Pachole
Sylwester Przywuski
Lesław Styś
Danuta Tyrakowska

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Rebajn
Zbigniew Dyrkacz

Opłata na Radę Rodziców  wynosi 300,00 zł na rok szkolny.
Można płacić: miesięcznie (30,00 zł), kwartalnie (90,00 zł), półrocznie (150,00 zł) lub jednorazowo za cały rok.
Płatne przelewem lub w kasie Rady Rodziców.

Kasa Rady Rodziców czynna:
- poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 16.00 do 19.00 w sali 214 (II piętro).

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać także na konto:

Bank Pocztowy S.A.
nr konta: 93 1320 1465 2886 1834 2000 0001

Magazyn instrumentów muzycznych czynny:
poniedziałek i wtorek: w godz. 16.00-19.00
sala 214 (II piętro)

Szanowni  Rodzice!

Zapisując dzieci do szkoły muzycznej, zostaliśmy moralnie zobowiązani do pomocy finansowej, zwłaszcza, że uczęszczanie do szkoły artystycznej nie jest obowiązkowe, zaś renoma i pozytywne oddziaływanie powszechnie wiadome.

Wszystkie środki z wpłat na Radę Rodziców kierowane są na potrzeby uczniów, niejednokrotnie stanowiąc jedyne źródło finansowania kosztów zakupu i remontów instrumentów, wyjazdów dzieci na przeglądy, konkursy i koncerty, zakupu nagród i upominków, sprzętu nagłaśniającego, udziału uczniów w warsztatach muzycznych oraz organizacji i współfinansowaniu wydarzeń takich jak  „Gliwiczanie – Gliwiczanom” czy Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego.

Powodowani troską o dobro naszych dzieci – uczniów PSM I i II stopnia – prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na Radę Rodziców.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców