Rekrutacja PSM II st.

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. ogłasza zapisy do klas: fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych, dętych  i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.

Kandydaci do poszczególnych klas (z wyjątkiem śpiewu solowego) powinni wykazać się umiejętnością gry na instrumencie oraz wiedzą ogólnomuzyczną z zakresu szkoły muzycznej I st.
Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.

Egzaminy wstępne kandydatów odbędą się w dniach:

4 czerwca 2019 r. – na instrumentalistykę

5 czerwca 2019 r. – na wokalistykę

Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej), w sekretariacie szkoły od dnia 13 maja do dnia 29 maja 2019r. w godz. 11:00 – 17:00.

Do pobrania:

 
wniosek II st.-niepełnoletni (RODO)
wniosek II st.-pełnoletni (RODO)
zaswiadczenie lekarskie- instrumentalistyka
zaswiadczenie lekarskie- wokalistyka
wykaz przedmiotów PSM II st. 2019-2020-wokalistyka
wykaz przedmiotów PSM II st. 2019-2020-instrumentalistyka

kurs przygotowawczy 2019r.