«

»

lis
18
2014

X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Zapraszamy do pobrania Regulaminu i Karty zgłoszenia

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO im. Ludomira Różyckiego

dla uczniów klas śpiewu solowego
szkół muzycznych drugiego stopnia

Konkurs Odbędzie się w Gliwicach w dniach
26-28  marca 20 15 r.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Skład Jury Konkursu:

- dr. h.c. Wiesław Ochman – przewodniczący
- prof. Henryka Januszewska-Stańczyk AM Katowice – członek komisji
- prof. Urszula Kryger AM Łódź – członek komisji
- prof. Piotr Łykowski AM Wrocław – członek komisji
- prof. Jan Ballarin AM Katowice – członek komisji i kierownik artystyczny
- mgr Joanna Wojnowska – sekretarz konkursu